Facebook Cranio Utrecht Twitter Cranio Utrecht

Tarieven

Tarieven prijs
1. Fysiotherapie
32,00
 
2. Craniotherapie
    1 uur
    1,5 uur94,00 
125,00


 
3. Essentiecoaching (1,5 uur) 
125,00
 
4. Toeslag bij uitbehandeling
15,00
 
5. Screening
13,00
 
6. Meditatieve Yoga
12,50
 
7. Meditatief mantrazingen
6,00
 
8. Oriënterend gesprek (30 min.) 46,00  
9. Telefonische zitting per kwartier
15,00
 

 

In geval van verhindering wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Contracten

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en u kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is ook dan weer van belang.

DTF : Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Voortaan rechtstreeks naar de fysiotherapeut

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. 
Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. 
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Vergoeding Craniotherapie:

Craniotherapie en viscerale therapie worden door de meeste zorgverzekeraars voor een groot deel vergoed. Hier is geen verwijzing voor nodig. Hoe hoog de vergoeding is verschilt per verzekeraar. Verder is het afhankelijk van het soort aanvullende polis dat u heeft afgesloten. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen. Craniotherapie valt onder “alternatieve therapieën” en bij sommige zorgverzekeraars onder “bewegingstherapie”.

De beroepsverenigingen waarbij wij aangesloten zijn, zijn:

  • RCN (Register Craniotherapie Nederland)
  • UCN (Upledger Craniotherapie Nederland)
  • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
  • Ingeschreven in het kwaliteisregister voor fysiotherapeuten

 

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar

Vanuit de basisverzekering worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie vergoed. Mocht het nodig zijn, kan dit maximaal worden verhoogd tot 18 behandelingen.
Als de aandoening van jouw kind op de lijst met aandoeningen staat, krijg je alles vanaf de eerste behandeling vergoed.

Vergoeding fysiotherapie voor mensen van 18 jaar en ouder

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie vanaf 18 jaar maar heel beperkt. Alleen verzekerden met een chronische ziekte krijgen vanaf de 20e behandeling de kosten vergoed. Twijfel je of jouw aandoening chronische is dan adviseren wij je contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te informeren of je in aanmerking voor vergoeding komt. Je kan dit ook zelf opzoeken op de "lijst Borst".

Aanvullende verzekering fysiotherapie

Als je een chronische aandoening hebt, kun je je aanvullend verzekeren voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen. Heb je geen chronische aandoening dan valt de dekking altijd onder de aanvullende verzekering. Fysiotherapie is dan ook één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van een zorgverzekering.
 

Eigen risico fysiotherapie

Als je na de 20e behandeling vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering gaat dit ten koste van jouw eigen risico. Je krijgt de kosten dus pas vergoed als je eerst € 375.- aan zorg zelf hebt betaald. Kinderen hebben geen eigen risico, zij krijgen dus alles vergoed.