Facebook Cranio Utrecht Twitter Cranio Utrecht

Over ons

Esther Ferwerda

 

In 1988 heb ik mijn studie fysiotherapie afgerond. Na een aantal jaren in Duitsland gewerkt te hebben en in verschillende praktijken in Nederland, heb ik sinds 1998 mijn eigen praktijk voor fysiotherapie en craniosacraal therapie. Door de fijne samenwerking met Savita ontstond de praktijk Darpana.
In deze jaren heb ik verschillende opleidingen gevolgd, waaronder orthopedische geneeskunde (Cyriax), meridiaantherapie, zwangerschapsbegeleiding en babymassage.
In 1994 ben ik begonnen met de opleiding cranio sacraal therapie en ik ben sinds 2001 een gecertificeerd craniotherapeut. Door deze manier van werken kwam er nog meer verdieping van mijn behandelingen. Het werken op de verschillende lagen en de diepe ontspanning die daarbij optreedt, brengt je dichter bij wie je bent en geeft meer inzicht in je klachten en de oorzaak daarvan. De opleiding biodynamische craniosacraal therapie leerde mij nog meer de eenvoud en diepte te voelen van het craniosacrale ritme.
Om daar nog beter in te kunnen begeleiden volgde ik de training “ingangen tot spiritueel begeleiderschap” en “essentiecoaching” bij Lenne Gieles en het afgelopen jaar familieopstellingen tijdens craniotherapie sessies.
De afgelopen jaren heb ik de cursus neurale systeem manipulaties (oa. voor behandeling van whiplash) volgens Jeanpierre Barral gevolgd.

Mijn inspiratie is mensen te begeleiden in hun proces meer bij zichzelf te komen en te ontdekken wie ze eigenlijk (in essentie!) zijn en ze te laten ervaren wat ze weerhoudt om dat te doen.

 

Savita Dieleman

In mijn werk als fysiotherapeute kwam ik in aanraking met allerlei mensen met uiteenlopende klachten. Al gauw werd mijn belangstelling gewekt voor de vaak dieper gelegen oorzaken hiervan.

Om hierin meer inzicht te ontwikkelen, heb ik in de loop van de jaren verschillende opleidingen gedaan.Zoals yoga/meditatie, craniotherapie, biodynamische craniotherapie, intuïtieve ontwikkeling en essentiecoaching. Ook volgde ik een opleiding voor yogadocent en ontwikkelde ik me verder in meditatie bij Dr. Sharma uit   India. 

Deze opleidingen/trainingen hebben bijgedragen aan verdieping van mijzelf en hebben me meer in verbinding gebracht met de subtiele innerlijke wereld. Ik werd me er steeds bewuster van dat materie en energie in elkaars verlengde liggen en een eenheid vormen. Het laagje voor laagje bewustworden van de patronen die vanuit de drang tot overleven zijn ontstaan. De weerstanden die dit oproept kan ik steeds meer gaan aanvaarden, mijn hart ervoor openen om vervolgens te kunnen loslaten en tranformeren. Steeds meer te kunnen ZIJN.


In mijn werk heb ik de intentie om met mensen, samen vanuit acceptatie en zonder oordeel, weer verbinding te maken met de onbewuste patronen die in het celgeheugen zitten, waardoor de energie beter kan gaan stromen. Je hart bevrijden van alle ballast en imprints uit het verleden zodat er ruimte kan ontstaan voor de eigen geneeskracht die ieder mens bij zich draagt.

Meestal gebruik ik de craniotherapie als eerste ingang, omdat het direct energetisch in verschillende lagen kan doorwerken. 
Bij veel behandelingen maak ik tegelijkertijd ook gebruik van één of meerdere van de andere technieken. 
Ik ervaar steeds meer integratie van al deze invalshoeken en probeer intuïtief per mens tot de meest geschikte behandeling te komen.